Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VIDRIO FUND FIZAN na dzień 15.04.2024 r. - AgioFunds