Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VIDRIO FUND FIZAN na dzień 14.07.2023 r. - AgioFunds