Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 31.07.2018 r. - AgioFunds