Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SNIPER FIZ na dzień 21.12.2017 r. - AgioFunds