Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SNIPER FIZ na dzień 02.06.2017 r. - AgioFunds