Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 24.11.2023 r. - AgioFunds