Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 26 czerwca 2017 r. - AgioFunds