Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 26.06.2018 r. - AgioFunds