Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SENSERIA CAPITAL FIZAN na dzień 18 kwietnia 2024 r. - AgioFunds