Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Senseria Capital FIZ AN na dzień 14 07 2023 r. - AgioFunds