Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów OMIKRON CAPITAL FIZ na dzień 19 kwietnia 2024 r. - AgioFunds