Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 24.02.2023 r. - AgioFunds