Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 23.06.2015 r. AGIO Market Neutral FIZ - AgioFunds