Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 20.08.2014 r. - AgioFunds