Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 18.11.2014 r. - AgioFunds