Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 17.10.2013 r. AGIO Market Neutral FIZ - AgioFunds