Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 15.07.2015 r. - AgioFunds