Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na 30.01.2024 r. - AgioFunds