Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na 19.04.2024 r. - AgioFunds