Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LMB FIZ AN z dnia 02.06.2017 r, - AgioFunds