Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów KOMUNALNY FIZ na dzień 05.06.2020 r. - AgioFunds