Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 14.07.2023 r. - AgioFunds