Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GROS INVESTMENT FIZ AN na 17.04.2024 - AgioFunds