Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Globalnej Innowacji FIZ na dzień 19.04.2024 r. - AgioFunds