Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na dzień 19 kwietnia 2024 r. - AgioFunds