Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na 30.06.2023 r. - AgioFunds