Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na 23.06.2023 r. - AgioFunds