Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 15.07.2015 r. AGIO Wierzytelności PLUS 2 NSFIZ - AgioFunds