Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 13.08.2014 r. - AgioFunds