Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 08.07.2015 r. - AgioFunds