Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FULCRUM FIZ na dzień 19.04.2024 r. - AgioFunds