Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORTUNATO NS FIZ na dzień 05.06.2020 r. - AgioFunds