Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARROW FIZ na dzień 18.04.2024 r. - AgioFunds