Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN MEZZANINE FIZ AN na dzień 09.08.2018 r. - AgioFunds