Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 19 czerwca 2017 r. - AgioFunds