Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności NS FIZ na dzień 19 czerwca 2017 r. - AgioFunds