Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Agio Smart Money FIZ na dzień 28.12.2023 r. - AgioFunds