Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 17.01.2024 r. - AgioFunds