Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ na dzień 05.06.2019 r. - AgioFunds