Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 16.04.2024 r. - AgioFunds