Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 07.06.2024 r. - AgioFunds