Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 05.07.2024 r. - AgioFunds