Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Market Neutral FIZ na dzień 12.07.2017 r. - AgioFunds