Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AFORTI MICROLOANS FIZ AN na dzień 05.06.2020 r. - AgioFunds