Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Aforti Microloans FIZ AN na dzień 24.10.2017 r. - AgioFunds