Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ABELIA CAPITAL FIZ AN na 14.07.2023 r. - AgioFunds