Ogłoszenie o zmianie WE CI GPV I FIZ AN serii B1 z dnia 5.11.2021 - AgioFunds