Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii B RCM-GNB-2017-2 NS FIZ z dnia 09.11.2017 r. - AgioFunds