Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii 020 Komunalny FIZ z dnia 25.10.2017 r. - AgioFunds