Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii 006 Municypalny FIZ - AgioFunds